Skip to content

Όροι διαγωνισμού

1.Εισαγωγή
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ ΣΙΑ Ο Ε» και το διακριτικό τίτλο «FotocopyGifts» διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στo τυχερό νικιτή το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο.H συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας fcopy.gr και ο νικητής θα ανακοινωθεί στην σελίδα μας στο facebook με όνομα Fotocopy Glyfadas.

2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ ΣΙΑ Ο Ε και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.


3.Τρόπος συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει κάνουν Like στο Facebook του FotocopyGlyfadas (https://www.facebook.com/FotocopyGlyfadas/), follow στην σελίδα μας στο instagram με τίτλο Fotocopy_glyfadas (https://www.instagram.com/fotocopy_glyfadas) και να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στο newsletter μέσω του fcopy.gr.

4. Δώρο διαγωνισμού
Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί 1 νικητής. Πιο συγκεκριμένα, ο νικητής θα κερδίσει ένα καπέλο atlantis cargo με εκτύπωση πιόνι, ένα ποτήρι καφέ thor με εκτύπωση ζάρια και το επιτραπέζιο Ok boomer.

5. Τρόπος ανάδειξης νικητή διαγωνισμού
Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί online κλήρωση στην σελίδα μας στο facebook (https://www.facebook.com/FotocopyGlyfadas/) στης 10/07/2023 ώρα 13:00 στην οποία θα χρησιμοποιηθεί αλγόριθμος τυχαίοτητα για την εμφάνιση του ονόματος του νικητή. Θα βγουν δύο ονόματα σε περιπτώσει που δεν επικοινωνήσει μαζί ο πρώτος νικήτης μέσα στις επόμενες 7 ημέρες το δώρο θα διανεμηθεί στο δεύτερο νικητή.

6.Παρουασίαση του νικητή
Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί διαδικτυακά στην σελίδα μας στο facebook. Θα μας ευχαριστούσε ιδιαίτερα αν ο νικητής του διαγωνισμού ανεβάσει μια φωτογραφία με τα δώρα ή μας ποστάρει ένα ευχαριστήριο μήνυμα στη σελίδα μας για διαφημιστικούς σκοπούς και επιβεβαίωση της διαδικασίας.

7. Ενημέρωση και παραλαβή δώρου
Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τον νικητή, με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την ειδοποίηση του νικητή από τον Διοργανωτή θα ανακοινωθεί και ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής του δώρου.


Σε περίπτωση που είναι στην Αθήνα o νικητής καλείτε να έρθει στο κατάστημα μας και να παραλάβει τα δώρα του το μαγαζί βρίσκετε ήρας 32 γλυφάδα 166 74, σε περιπτώσει που είναι εκτός Αθήνας το κατάστημα θα τα αποστείλει με tas courier και acs και θα υπάρχει καθυστέρηση 3-5 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή του δώρου.


Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να γίνει η επικοινωνία για την παράδοση του δώρου.

8. Ευθύνη
Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή του για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.


Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του.


Ο Διοργανωτής οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά δεδομένα – προστασία δεδομένων
Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει την συγκατάθεσή γι’ αυτό, δύνανται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για προωθητικούς σκοπούς. Σε σχέση με τα παραπάνω αρχεία προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αρκεί να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο orders@fotocopygifts.gr

10 . Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11 . Αποδοχή όρων
Η συμμετοχή  στην κλήρωση παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων μέσω του INTERNET.

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

elΕλληνικά